Terörizmle mücadelede mutabakat, iklim değişikliğinde anlaşmazlık

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, İtalya ve AB liderlerinin, bir araya geldiği 43. G7 Liderler Zirvesi, terörle mücadelede mutabakata varılırken, iklim değişikliği hususunda mutabakata varılmadı.

Haber Merkezi

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, İtalya ve AB liderlerinin, bir araya geldiği 43. G7 Liderler Zirvesi, terörle mücadelede mutabakata varılırken, iklim değişikliği hususunda mutabakata varılmadı.

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve AB liderlerinin, İtalya’nın ev sahipliğinde buluştuğu 43. G7 Liderler Zirvesi, terörle mücadele hususunda tam mutabakat ile sona ererken, iklim değişikliği üzerindeki anlaşmazlıkların giderilemediği bir zirve olarak tamamlandı.

Sicilya Adası'ndaki tatil beldesi Taormina'nın iki gündür ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi'nin açıklanan sonuç bildirgesinde, küresel sınamalara ve yurttaşların endişelerine iş birliği ruhu çerçevesinde çözüm bulmaya çalışılacağı, ortak değerler olan demokrasi, barış, güvenlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı etrafında birleşildiği belirtildi.

Liderler, toplumların, kaliteli eğitim, iş, ekonomik fırsatlara erişimde eşitlik ve daha temiz bir çevre gibi ihtiyaç ile taleplerinin, politikalarının merkezinde yer alacağı hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bildirgede, G7 liderlerinin, dış politikada, milletler arasında barışı, devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlıklarını koruyan, kollayan ve insan haklarının korunmasını sağlayan kurallara dayalı bir uluslararası düzeni güçlendirme hususunda hemfikir oldukları ifade edildi.

SURİYE KRİZİ

Bildirgede, Suriye halkının, 6 yıldır büyük acılar çektiği belirtilerek, bu trajik krizin bitirilmesi için bir fırsat olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ile Cenevre Anlaşması uyarınca geçiş yapılması gerektiği vurgulandı.

Suriye'deki DAİŞ ve El-Kaide özelinde uluslararası terörü bitirmek için kararlı olunduğunun vurgulandığı bildirgede, Esed rejimi üzerinde nüfuzu olanlara, özellikle de Rusya ve İran'a bu trajedinin bitirilmesi için gerçek bir ateşkesin sağlanması, kimyasal silah kullanımının durdurulması, güvenliğin tesis edilmesi, acil ve şartsız şekilde ihtiyacı olanlara insani yardımın önünün açılmasında ellerinden geleni yapma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Astana sürecinin, şiddetin azaltılması yönünde etkin bir katkı yapabileceği ifade edildi.

LİBYA VE IRAK

G7 liderleri, Libya'da siyasi diyalog ve siyasi uzlaşma yolunda ilerleme kaydedilmesinin aciliyet arz ettiğini ve kilit konumdaki Libyalı tarafların bir araya gelişinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Terör örgütü DAİŞ'in Suriye ve Irak'taki varlığını azaltılmasında kayda değer ilerleme sağlandığının altı çizilen bildirgede, DAİŞ'in elindeki toprakların özellikle Musul ve Rakka'nın özgürleştirilmesi yolunda anlamlı ilerleme sağlandığı vurgulandı.

KUZEY KORE VE UKRANYA

Bildirgede, silahsızlanmaya bağlılıklarını teyit eden G7 liderleri, Kuzey Kore'deki gelişmelerin öncelik taşıdığını belirtti.

Liderler, Kuzey Kore'nin bir an önce BMGK kararlarına uyması gerektiğini ile acilen nükleer ve balistik füze denemelerini geri dönmemek üzere terk etmesi hususunda birleşti.

G7 liderleri, Ukrayna'daki krize kalıcı bir çözümün ancak bütün tarafların Minsk Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ulaşılabileceği konusunda mutabık kaldıklarını gösterdi. Liderler, Rusya'yı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı olmaya davet etti.

GÖÇ KONUSU

Zirveye ev sahipliği yapan İtalya'nın büyük önem verdiği göç konusunda da ulusal ve uluslararası alanda çabaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin önemine değinildi. Bildirgede, göç konusunun paylaşılan bir sorumluluk olduğunun bilincinde olunduğu, bununla birlikte mültecileri kendi ülkelerine mümkün olduğu kadar yakın bölgelerde destekleme ve güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlama gerekliliğine işaret edildi.

G7 Taormina Zirvesi'nde ayrı özel oturumun yapıldığı Afrika için güvenlik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın G7 liderleri için öncelikli konulardan olduğuna işaret edilerek, G20'nin bu yöndeki çabalarına da değinildi.

EKONOMİK BÜYÜME VE SERBEST TİCARET

Ekonomi alanında iyileşmenin hız kazandığı, bununla birlikte büyümenin mütevazı seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen bildirgede, en önemli önceliğin daha yüksek yaşam standartları ve kaliteli iş alanları yaratmak olduğu vurgulandı.

Bildirgede, serbest adil ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret ve yatırımın büyüme ve yeni iş alanları yaratma hususunda temel faktörler olduğuna, uluslararası yatırımın büyüme ve iş alanları oluşturmada önemli rol oynayabileceğine işaret edildi.

Liderler, serbest ticarette açık marketin önemine vurgu yaparken, korumacılık anlayışına ve haksız ticaret uygulamalarına dönük mücadelelerini sürdüreceklerini teyit etti.

Bildirgede, bütün alanlardaki eşitsizliğin önemli bir endişe kaynağı olduğunun altı çizilirken, cinsiyetler arası eşitlik ilkesinin insan haklarının temel ögelerinden ve G7 liderleri için öncelikli bir husus olduğu belirtildi.

GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gıda güvenliğinin G7 için temel hedeflerden olduğuna dikkat çekilen bildirgeye, iklim değişikliği konusundaki uyuşmazlık da yansıdı.

Ayrıca bildirgede, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusundaki açlık felaketi riskinden derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Ortak açıklamada, ABD'nin Paris İklim Antlaşması'na yönelik gözden geçirme sürecinin devam etmesi nedeniyle bu başlık altında ortak bir pozisyon benimsenmesi konusunda bir uzlaşıya varılamadığı belirtildi.

ABD içindeki bu süreci diğer 6 ülkenin ve AB yönetiminin anlayışla karşıladığı, bununla birlikte Paris İklim Antlaşması'na olan güçlü bağlılığın teyit edildiğinin altı çizildi.

Bildirgenin son bölümünde, G7'de dönem başkanlığının gelecek yıl Kanada'ya geçeceği ve liderler zirvesinin bu ülkede yapılacağı yer aldı.

Kaynak: AA