KEŞİF - Okyanuslarda 200 bine yakın yeni virüs

Araştırmacılar, okyanuslarda daha önce isimlendirilmemiş olan 200 bine yakın yeni virüs ve tek hücreli türü keşfetti.

HABER MERKEZİ

Araştırmacılar, okyanuslarda daha önce isimlendirilmemiş olan 200 bine yakın yeni virüs ve tek hücreli türü keşfetti.

2009 ila 2013 yılları arasını kapsayan bir araştırmada, Ohio State Üniversitesi’nden Dr. Matthew Sullivan yeni bir dağılım haritası açıkladı.

Virüslerin çok küçük olduklarını ama sayıca çok fazla olduklarını, bu nedenle de büyük önem taşıdıklarını belirten Sullivan, bu haritayı yapma amaçlarının isteyen herkesin virüslerin çevrelerine olan etkilerini görebilmeleri olarak açıkladı.

Tara Okyanuslar Keşfi adlı çalışmada 80 bölgeden 146 su örneği toplandı. Araştırmada 195 binden fazla virüs türü keşfedildi. Bu türlerden yüzde 90’ının daha önce kayıt altına alınmamış olduğu ortaya çıktı. Virüsler ayrıca yaşadıkları ortama ve yaşadıkları derinliğe göre kategorilere ayrıldı.

Biyoçeşitlilik çalışmalarında gelişmiş türlerin büyük kısmının tropik bölgelerde yaşadığı belirtilmesine rağmen virüslerde çeşitlilik daha çok Antarktika tarafında yoğunlaşmış durumda. Bu sayının küresel ısınma ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Virüsler, kutuplardaki erimenin artmasıyla beraber insanları ve diğer deniz canlılarını etkiliyor.

Araştırmacılardan Ahmad Zayed, mikropların besin ağının temelini oluşturduğunu ve oksijen üretiminde önemli rolleri olduğunu, virüslerin bu mikroplara ve en nihayetinde de okyanus ekosistemine etkilerinin incelenmesi gerektiğini belirtti. (Kaynak: Webtekno)