18 ilde Kürt sorunu anketi: Nasıl tanımlandı?

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından Kürt kentlerinden yapılan ankete göre, Türkiye’de ‘Kürt sorunu yoktur’ yaklaşımına %82 oranında kişinin bu yaklaşıma katılmadığı kaydedildi.
Anket
Anket

HABER MERKEZİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-10 Nisan 2021 tarihlerinde; insanların Kürt sorununa yaklaşımı ve çözümüne dair algı, görüş, tutum ve eğilimlerine ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır, Batman, Urfa, Mardin, Antep, Van, Şırnak, Siirt, Muş, Malatya, Iğdır, Hakkari, Elazığ, Dersim, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Adıyaman dahil 18 kentte %95,4 oranında Kürtlerin katıldığı anket çalışmasında, “Kürt sorunu ve çözüm yaklaşımlarına” dair sorular yöneltildi.

Online ortamda 948 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada araştırma grubunun; %59,1’i “Üniversite Mezunu”, %20,7’si “Lise Mezunu”, %10,3’ü “Lisansüstü", %6,8’i “Ortaokul Mezunu” ve %3,2’si ise “İlkokul Mezunu.” 

Gündeme ilişkin araştırma grubuna ilk olarak “Kürt sorunu için aşağıdaki tanımlamalara katılır mısınız?” sorusu soruldu. 

KÜRT MESELESİNE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

“Kürt sorunu yoktur” tanımına araştırma grubunun toplamda %82,3’i katılmadığını; “Anadil ve kimlik haklarının tanınmamasıyla ortaya çıkmış bir kültürel sorundur” tanımına %82,5’i katıldığını; “Eşit yurttaşlık haklarına sahip olmamaktan kaynaklı bir sorundur” tanımına %86,9’u katıldığını, “Ekonomik ve eğitim düzeyi olarak geri kalmış, kalkınmamış bir bölgenin sorunudur” tanımına %55,9’u katılmadığını; “Kürt sorunu Kürtlerin kendi kendini yönetme istediğinden dolayı ortaya çıkan bir sorundur” tanımına %61,4’ü katıldığını; “Kürt sorunu Kürtlerin bir ülke kurma istediğinden kaynaklanan bir sorundur” tanımına %52,1’i katılmadığını; “Kökeni eskilere dayanan tarihsel bir sorundur” tanımına %81,7’si katıldığı ortaya çıktı. 

Grafik1
Grafik1

Ankette “Sizce Kürt sorunu nasıl çözülür?” sorusuna çok sayıda farklı yanıt veren katılımcıların; %44,5’i “Çözüm/Müzakere sürecine dönerek”, %29,3’ü “Anayasal tanınma ve güvencelerle”, %15,2’si “Çatışmasızlık ve barış ile” biçiminde yanıtlar verdi. 

“DEMOKRATİK ÖZERKLİK” YAKLAŞIMI YÜZDE 57

Ayrıca araştırmada “Sizce Kürt sorunu hangi statüyle çözülür?” sorusuna ise şu şekilde yanıtlar verildi: 

Buna göre; %57,2’si “Demokratik özerklik”, %15’i “Eşit yurttaşlık”, %9,9’u “Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı”, %9,9’u “Bağımsızlık”, %5,1’i “Federasyon” derken, %1,9’u “Kürt Sorunu Yoktur”, 1,1’i “Hepsi” şeklinde yanıtlar verildi.

Grafik2
Grafik2

KÜRT SORUNU YAKIN GELECEKTE ÇÖZÜLÜR MÜ?

Ankette katılanların çoğunun yakın gelecekte Kürt meselesinin çözümü konusunda ümitsiz olduğu gözlemlenirken,  sonuçlar ise şöyle:

“Sizce yakın tarihte Kürt sorunu çözülebilir mi?” sorusuna katılımcıların, %26,4’ü “Evet”, %47,9’u “Hayır” derken; “Sizce Kürt Sorunu Ne Zaman Çözülebilir?” sorusuna ise %33,3’ü “11 ve daha uzun yıllar içinde, %20,7’si “1-5 yıl içinde”, %18,8’i “6-10 yıl içinde” derken %3,4’ü “Hiçbir zaman” ve %23,8’i ise “Fikrim yok” demiştir.

Grafik3
Grafik3

Yine “Sizce çözüm süreci en yakın ne zaman yeniden başlayabilir?” sorusuna katılımcıların %36,5’i “2 yıldan fazla bir zaman içinde”, %13,7’si “1-2 yıl içinde” derken, %8,6’sı “Bir daha başlamaz” ve %31,2’si “Fikrim yok” demiştir.

Yine ankette “Sizce çözüm ve müzakere sürecinin yeniden başlamasının önündeki en büyük sorun/engel nedir veya kimdir?” sorusuna katılımcıların %45,6’sı “Cumhur İttifakı ve Liderleri”, %30’u “AKP-Erdoğan”, %18,1’i “Devlet/derin devlet” biçiminde yanıtlar verdi.

Grafik4
Grafik4

PKK’NİN SİLAH BIRAKMASI SORUNU ÇÖZER Mİ?

Ayrıca, “Sizce, Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’yi askeri yöntemlerle etkisiz hale getirirse Kürt sorunu çözülür mü?” sorusuna katılımcıların; %95,1’i “Hayır” derken; “Sizce, PKK’nin silahları bırakması Kürt sorununu çözer mi?” sorusuna ise katılımcıların %80,6’sı “Hayır”, %3,2’si ise “Evet” yanıtını verdi.

Araştırmada, “Sizce Kürt sorununun çözümüne yönelik muhataplar kimler olmalıdır?” sorusuna pek çok farklı yanıtlar verilirken katılımcıların öncelikli yanıtları içinde %56,5’i “TBMM’de temsilcisi bulunan siyasal partiler ve örgüt (Abdullah Öcalan ve PKK)”, %22,8’i “Hükümet ve örgüt (Abdullah Öcalan ve PKK)” yanıtları yer tuttu.

Grafik5
Grafik5