Kürdistan Bölgesi’nde kadın istihdamında artış

Kürdistan Bölgesi’nde son yıllarda kadın istihdamına verilen önemle hem işgücünde hem kamu kurumlarında kadın çalışan sayısında artış yaşanıyor.

ERBİL (K24)

K24’ün ziyaret ettiği başkent Erbil’deki bu fabrikada hem yönetici, hem de çalışanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Fabrika müdürü Dunya Nazım, iki yılı aşkın süredir burada çalışıyor ve birçok kadına da iş imkanı sağlamış.

Dunya Nazım, K24’e verdiği demeçte, “İki yıldır burada çalışıyorum ve elimden geldiğince kadınları istihdam ediyorum. Birçok kez insan kaynaklarına kadınlara öncelik tanımalarını söylüyorum. Burada günde 8 saat çalışıyorlar” dedi.

İşgücünün yarısından fazlasını oluşturan kadınlar, Kürdistan Bölgesi’nde istihdamda da önceliğe sahip.

Yıllardır Kürdistan Bölgesi’nde çalışan Arap asıllı Aye Semir, “Bana göre Kürdistan Bölgesi’nde iş imkanı çok. Özellikle de kadınlar her alanda iş imkanı bulabiliyor, daha önce çalışmadığı alanda bile. İşi öğrenebilmesi için fırsat veriliyor. Hiçbir şekilde yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmıyor” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Toplumsal İşler Bakanlığı’na bağlı olan Erbil Çalışma Müdürlüğü’ne göre Kürdistan Bölgesi’nde kadınların çalışma hayatına katılımında önemli bir artış var ve Irak’ın orta ve güney bölgelerine oranla %12’lik bir fark söz konusu.