Moskova Üniversitesinde Kürtçe eğitimi

Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi, Kürtçe öğretimine başladı. 12 Rus ve farklı uyruklardan öğrencinin Kürtçe öğrenime başladığı Kürtçe bölümü ilk mezunlarını verdi.

Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi Asya dilleri Fakültesi bu yıl ilk defa Kürtçe öğretimine başladı. 3 aylık öğrenim süresinde Kürtçe dil eğitiminin verildiği branşta 12 Rus ve farklı uyruklardan öğrenci ilk diplomalarını aldı. Kürtçeyi sevdikleri için öğrendiklerini belirten öğrencilerin yanı sıra Üniversite yöneticileri Kürtçe dil eğitiminin başlatılmasının siyasi ve kültürel boyutuna değiniyorlar. Üniversite Rektörü İgor Milakhini, Kürtçeyi de Asya dilleri bünyesinde öğretim müfredatına katmalarının sebebini, gelişen siyasi ilişkiler ve Kürtçenin dünyada görmüş olduğu rağbetten kaynaklandığını belirtti. “Kürtlerin yıllardır koruduğu dilleri ve kültürlerinin öğrenilmesinin gerekliliğini de bunu gerçekleştirmemizin sebepleri arasına koyabiliriz. Bu bağlamda uzmanları ve Rus vatandaşlarını Kürtçeye aşina etmek için böyle bir yola başvurduk” diye konuştu.

Kürtçeyi öğrenen öğrenciler de bu gelişmeden memnun kaldıklarını belirterek “Zira Kürtçeyi öğrenmek için artık yurtdışına çıkmamıza gerek yok” diyorlar. Öğrencilerden biri olan Aleksandra, Moskova’da yaşadığını, Kürtçeyi sevdiğini ve bu yüzden iki lehçesini öğrendiğini belirtirken bir diğer öğrenci ise, bir üniversitede okurken aynı zamanda Moskova Devlet Üniversitesi’nde Kürtçeyi de öğrendiğini ve Kürdistan’a ders kitapları göndermek istediğini dile getiriyor.

“Kürtlerin mücadelesi sayesinde”

Kürtçe branşından Dr. Vedim Makarenka ise, bu çalışmaların Kürtlerin mücadeleleri sonucu elde ettikleri kazanımlarla bağlantılı olduğunu vurgulayarak “Irak’ta Kürtler büyük kazanımlar elde etmiş durumdalar. Suriye ve Türkiye’deki Kürtler hakları için mücadele yürütmektedirler. Bu açıdan Rusya, Kürt dili ve edebiyatına önem verip öğretiyor. Rusya, Kürtleri kendisine yakın görüyor ve Orta Doğudaki bütün Kürtler Rusya’nın Orta Doğu siyasetini olumlu karşılamışlar, Rusya’da hakeza” diye belirtiyor.