Federal Mahkeme’den Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi talebine ret

Federal Mahkeme, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesiyle ilgili talebi reddederek, bunun anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

BAĞDAT (K24)

Federal Mahkeme bugün, Sadr Hareketi’nin, anayasal süre zarfında parlamentoda cumhurbaşkanının seçilememesi ve hükümetin kurulamamasını gerekçe göstererek parlamentonun feshedilmesi için yaptığı başvuruyu bugün karara bağlamak üzere toplandı.

Başvuruyu reddeden mahkeme, kararını şu şekilde açıkladı:

1- Parlamento üyeleri, seçimlerden sonra kendilerini ve partileri değil, halkı temsil etmektedirler. Bu yüzden seçilmeleri halkın çıkarına olduğu için, çalışmaları gerekirdi. Halkın çıkarları önünde engel olmamaları, yaşam ve güvenlikleri açısından tehdit oluşturmamaları gerekirdi.

2- Irak’ta siyasi sürecin istikrarı, hepsinin anayasa maddelerine bağlılığını gerektirir. Ayrıca hiçbir yönetim, anayasal süreleri belirsiz bir tarihe kadar aşmamalıdır. Çünkü bu anayasanın ihlali, siyasi sürecin tamamen çökertilmesi ve ülke ile vatandaşların güvenliği üzerinde bir tehlikedir.

3- Parlamentonun anayasal görevini yerine getirmediği için feshedilmesi için bir gerekçe olmalıdır.

4- 2005 tarihli Irak Cumhuriyeti Anayasası, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi için 64’üncü Maddenin birinci bendini belirlemiştir.

5- Federal Yüksek Mahkeme yargıcının yetkisi, anayasanın 93’üncü Maddesi ile Federal Yüksek Mahkeme Yasası’nın 4’üncü Maddesiyle sınırlıdır ve parlamentonun feshedilmesini kapsamamaktadır.

6- Irak Cumhuriyeti Anayasası’nda parlamentonun feshedilmesine dair bentlerin düzenlenmesiyle ilgili ihmal yoktur. Bu yüzden anayasanın teorik olarak ortadan kalkması için hiçbir gerekçe yoktur.