AYM, iki Ermeni vakfının el konan mallarının iadesine karar verdi

Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın Hazine adına kaydedilen taşınmazlarının iade edilmemesinin ‘mülkiyet hakkı ihlali’ olduğuna karar verdi.

HABER MERKEZİ

Hatay Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakıfı, yıllardır verdikleri hukuk mücadelesini kazandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), vakıfların mallarının hazine adına kaydedilmesinin ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı'na göre, Vakıflı Köyü Vakfı 27, Yedikule Surp Pırgiç Vakfı ise 5 taşınmaz mal varlığının Hazine adına kaydedilmesine karşı, 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun geçici 7. maddesine dayanarak mahkemeye başvurdu.

Ancak iki vakfın da mallarının iadesi talebi reddedildi. Vakıflar hukuk yollarını tükettikten sonra dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 'Mülkiyet Hakkı' kenar başlıklı 35. maddesine atıf yaparak oybirliğiyle "hak ihlali" kararı verdi.

AYM, mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın başvurusu sonucu alınan kararın Danıştay 10. Dairesi ile Hatay 1.İdare Mahkemesi'ne, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nın başvurusu sonucu alınan kararın ise İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.