Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Federal Mahkeme’nin kararına karşı net bir tavır alınmalı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne aylık 200 milyar dinar gönderme kararını hukuka aykırı bulmasına açıklama yaptı.

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “Federal Mahkeme, Kürdistan Bölgesi halkının anayasal ve mali haklarına karşı olduğunu bir kez daha teyit etti” denildi.

Erbil ile Bağdat hükümetlerinin yakınlaştığı ve sorunları anayasal temelde çözme hususunda olumlu bir havanın estiği sırada Federal Mahkeme’nin Kürdistan Bölgesi’ne karşı reva olmayan siyasetini sürdürme kararı verdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Ne yazık ki mahkeme, oluşan olumlu havayı desteklemek yerine, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi'ne göndermesi gereken paranın havalesini engelledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Bağdat'a birkaç kez heyet gönderdi ve son ziyarette Bağdat'ta çok verimli görüşmeler yapıldı. Her iki taraf da sorunların anayasa ve üzerinde mutabık kalınan hükümet programı çerçevesinde çözülmesi yönündeki iyi niyetlerini yineledi” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kürdistan Bölgesi anayasal federal bir bölgedir ve bu karar Irak Anayasasının alenen ihlalidir. Yönetimdeki tarafların yeni bir hükümet kurma anlaşmasına ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Irak hükümetinin programına da aykırıdır. Programda, sorunları karmaşıklaştıran her türlü önlemden kaçınılması açıkça belirtilmektedir.

Bu nedenle Federal Mahkeme'nin kararını sadece Kürdistan Bölgesi'ne karşı değil, aynı zamanda yeni Irak hükümeti ve hükümeti oluşturan partiler aleyhine de bir karar olarak değerlendiriyoruz. Federal Mahkeme'nin kararlarına ve haksız davranışlarına karşı net bir tavır almaları gerekiyor.

Irak hükümetinin programına göre, Federal Mahkeme yasa tasarısının altı ay içinde kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü anayasaya göre kurulmamış olan mevcut mahkeme sayesinde sorunları çözme imkânı yok.

Kürdistan Bölgesi anayasaya, yasalara ve meşru mahkemelere saygılıdır, ancak bu mahkeme anayasal olarak oluşturulmamıştır ve federal mahkeme olarak karar veremez.

Bu nedenle kararlarını reddediyor, federal hükümeti bu karara tabi olmamaya ve Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarını göndermek için verdiği sözlere uymaya çağırıyoruz.”

FEDERAL YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Sened, Irak'taki en yüksek yargı kurumu olan Yüksek Federal Mahkeme'nin, Bağdat yönetiminin Erbil’e bütçe aktarılması yönünde aldığı kararı anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini kaydetti.

Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki merkezi hükümetin geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi’ne bütçeden destek sağladığı iddia edilmişti. Irak hükümetinin 2023 bütçesinin onaylanmaması öncesi Erbil’e para göndermesi bazı Şii tarafların eleştirisine neden olmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de Kürdistan Bölgesi’ne gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.