Bitlis'te 2 günlük yasak ilan edildi

HABER MERKEZİ 

Van ve Diyarbakır’dan sonra Bitlis genelinde de eylem ve etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını bildirildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) PKK'nin tutuklu lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırmak için bugün Türkiye ve bakurdaki birçok şehrinde yürüyüş düzenleyecek.

HEDEP'in yürüyüş kampanyasına karşı, Diyarbakır ile Van’da her türlü etkinlik ve gösterinin yasaklanmasının ardından Bitlis ilinde de bugün ve yarın her türlü gösteri, etkinlik ve yürüyüş yasaklandı.

İl sınırları içinde 18 Kasım'da saat 00.01'den 19 Kasım saat 23.59'a kadar iki gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinliklerin haricinde, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantılarının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine istinaden yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla;

Bitlis ili coğrafi sınırları içerisinde 18/11/2023 tarihi saat: 00.01 den geçerli 19/11/2023 tarihi saat: 23.59 a kadar (2) iki gün süre ile;

Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması,

Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el İlanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması,

Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/gruplar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince bu şahısların ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi uygun görülmüştür.”