Yerel seçimlere ilişkin propaganda usul ve esasları belirlendi

HABER MERKEZİ 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yayımladığı kararlara göre seçimler öncesi siyasi partiler veya adaylar yapacağı her türlü propagandalarda Türkçe’nin yanı sıra farklı dil veya lehçeler kullanabilecek.

YSK 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçimlere ilişkin siyasi partiler ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarını belirleyen genelgeye göre siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şu şekilde:

-Siyasi partiler, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterilen meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

-Yayımlanan genelgeye göre, seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partiler ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak.

-Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.

-Açık yerlerde; güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak.

-Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart’tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59’dan 30 Mart saat 18.00’de kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

El ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunaması yasak olacak

-Genelgede; seçime katılacak siyasi partiler ve adayları 1 Ocak Pazartesi gününden 30 Mart saat 18.00’e kadar kendilerini tanıtır nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş, CD ve DVD gibi her türlü yayının dağıtılmasının serbest olacağı belirtildi. Bu malzemeleri dağıtan kimselerin ise 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekecek.

-Ayrıca siyasi partilerin ve bağımsız adayların yukarıda sayılanlar dışında hediye ve eşantiyon dağıtmaları veya bu malzemeleri üçüncü kişiler, kurum veya kuruluşlar aracı kılınmak suretiyle dağıtmaları yasak olacak.

-Siyasi partiler ve bağımsız adaylar halkın huzurunu bozmamak, taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin alınmaksızın tanıtım yeri ve stand açabilecek. Propaganda için kullanılacak el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. Siyasi partiler veya adaylar yapacağı her türlü propagandalarda Türkçe’nin yanı sıra farklı dil veya lehçeler kullanabilecek.

-1 Ocak 2024’ten itibaren şehir içi veya şehir dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında propaganda içeren her türlü yayın yapılması yasak olacak.

-Toplu taşıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların indiği kapalı alanlarda da yasaklar geçerli olacak.

-İlçe seçim kurulları bu yasakların denetimini gerçekleştirecek.

-El ilanları dağıtacak kimselerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek. Merkezi bütçe kapsamındaki idareler özel bütçeli idareler il özel idareleri belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve ortakları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

32 ilde oy kullanma saatleri değişti

YSK kararına göre 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için 32 ilde oy kullanma saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi. Geri kalan illerde ise oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. 

Öte yandan Yurtiçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 4 Ocak Çarşamba saat 17.00'da askıya çıkacak, 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da ise askıdan indirilecek.

Yerel seçim takvimi nasıl ilerleyecek?

Yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi 1 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

-Seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak olarak belirlendi.

-YSK, 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek.

-27 Ocak'ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

-7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

-Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

-3 Mart'ta kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

-21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

-31 Mart'ta da yerel seçimler yapılacak.