Bakanlar Kurulu: Şubat ve mart ayı maaşlarının tamamını göndermek federal hükümetin görevi

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, şubat ve mart ayı maaşlarının tamamını göndermenin federal hükümetin anayasal görevi olduğunu bildirirken, şu ana kadar hükümetten yararlanmayan vatandaşlara arsa verilmesi dahil birçok karar alındığını belirtti.

Bakanlar Kurulu, bugün (27 Mart 2024) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirerek, Kürdistan Bölgesi halkının yararına birçok önemli karar aldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik durumun ele alındığı toplantıda, memur maaşlarının gönderilmesi için hükümetin gerekli tüm işlemleri tüm ayrıntıları ile yerine getirdiği kaydedilirken, “Bu nedenle federal hükümet görevini yerine getirmeli ve bölge çalışanlarının maaşlarının tamamını göndermelidir çünkü bölge çalışanlarının mali haklarını ödememenin hiçbir mazereti yoktur.” denildi.

Tüm tarafların Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısının ve Kürdistan halkının haklarının savunulması gerektiğine ayrıca hakların tehlikeye atılmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin anayasal görevlerini yerine getirirken değişmeyen tavrını bir kez daha teyit etti.

Başbakan Barzani, “Bu bağlamda Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve federal hükümet de Peşmerge güçlerinin ve güvenlik kurumlarının Şubat ayı maaşlarının tamamlanması için bölgeye mali yetkilerin gönderilmesi yönündeki anayasal yükümlülüğünü yerine getirmelidir.” dedi.

Mesrur Barzani açıklamasında, memur maaşlarının ödenmesi için de kullanılan ve Irak Merkez Bankası tarafından onaylanan Benim Hesabım projesinin sağladığı kolaylıklardan söz etti.

Toplantıda, birikmiş elektrik faturalarında %20, birikmiş trafik cezalarında %20, et ithalat ücretlerinde %50, üniversitelerdeki paralel eğitim sistemi ücretlerinde %20 ve birikmiş su ücretlerinde %20 indirim yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, işverenlerin sosyal güvenlik primlerinin tamamını 90 gün içerisinde ödemeleri koşuluyla, sosyal güvenlik primleri nedeniyle birikmiş tüm gecikme cezalarından muaf tutulmaları kararlaştırıldı.

İlgili tüm bakanlık ve tarafların alınan kararları uygulaması gerektiği de vurgulandı.

İkinci madde ise Maliye ve Ekonomi Bakanı tarafından dinarın doları karşısındaki kurunu kontrol altına almak amacıyla Irak Merkez Bankasına sunulan ve ABD dolarının nakit çekilmesine ilişkin kararları ve yönergeleri ile ilgiliydi.

Bakanlar Kurulu, bundan sonraki toplantılarında gerekli kararların alınabilmesi için bakanlıklar ve ilgili taraflarca konu hakkında gerekli inceleme ve takibin yapılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı
Bakanlar Kurulu toplantısı
Bakanlar Kurulu toplantısı
Bakanlar Kurulu toplantısı