Irak Bakanlar Kurulu Kerkük ve Şengal'e ilişkin yeni kararlar aldı

Irak Bakanlar Kurulu, haftalık olağan toplantısında, Kerkük ve Şengal ile ilgili bazı kararları onayladı.

HABER MERKEZİ 

Irak Bakanlar Kurulu, petrol sektörü ve ürünlerine ilişkin bir karar da dahil olmak üzere çok sayıda karar yayınladı.

Irak Bakanlar Kurulu, bugün (7 Mayıs 2024) Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğinde haftalık olağan toplantısını gerçekleştirerek, Irak’la ilgili birçok konuyu masaya yatırıp bazı kararlar aldı.

Toplantıda, Bakanlar Kurulu, Kerkük Yatırım Rafineri Projesine ilişkin 2024 Sayılı Komite Kararı'nın tavsiyelerinin onaylanmasına ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk Bürosunun bu konudaki tavsiyelerinin uygulanmasına karar verdi.

Onaylanan 6. maddede, “Kuzey vilayetleri ile Kürdistan Bölgesi'ne petrol sağlanması ve Kerkük vilayetinin ekonomik kalkınması açısından önemi nedeniyle Petrol Bakanlığı, projenin kurulumunu hızlandırmak amacıyla, yatırımcıların bakanlık, yatırım otoritesi ve diğer ilgili bakanlıklardan gerekli destek ve teşvikleri almalarına yardımcı olacak.” ifadeleri yer aldı.

Bakanlar Kurulu Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, Şengal bölgesindeki durumun izlenmesi ve kurtarılan bölgelerin yeniden inşası çerçevesinde 2024 tarihli (24043) Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesinde yapılan değişikliği onayladı.

Şengal ile ilgili şu değişiklikler yapıldı:

1- 2024 yılında alınan (24043) sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (6) numaralı bendinde belirtilen iki arsanın İmar, İskan, Belediyeler ve Bayındırlık Bakanlığından tahsisinin iptal edilerek mülkiyetinin Şengal Belediyesi/ Ninova Kaymakamlığına iade edilmesi.

2-Konut topluluklarının tasarım ile inşaatının hazırlanmasında daha sonra onlara sunulması gereken uygun konut birimlerinin sayısının belirlenmesinde kullanılması amacıyla, Ninova Valiliği, Şengal Yeniden Yapılanma Fonu ve Ninova Ovası Yeniden Yapılanma Fonu tarafından Göç ve Mülteciler Bakanlığına, Şengal'deki yerinden edilmiş ailelerin, özellikle de kamplarda yaşayan ailelerin sayısına ilişkin ayrıntılı bilgi ve istatistik sağlanması.

3-Terörden arındırılan bölgelerde 2024 yılında alınan 24043 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması.  Proje, her iki arsa üzerinde konut topluluklarının kurulmasına ve Federal Genel Bütçe Kanunu çerçevesinde mevcut fonların tahsisine dayanmaktadır.