لەگەڵ ئێوە ... ژنی خاوەن کار دەتوانێ ببێتە خاوەن بڕیاری خۆی؟

لەگەڵ ئێوە

بەرنامەی لەگەڵ ئێوە ... بەرنامەیەکی کۆمەڵایەتی ، پەیوەندارە بە ژیانی خێزان.