کار شبانه روزی در طرح احداث حوضچه‌های ذخیره آب در مسیر رودخانه خابور

طرح احداث پنج حوضچه آب در مسیر رودخانه خابور زاخو
طرح احداث پنج حوضچه آب در مسیر رودخانه خابور زاخو
"تاثیر بسیاری بر پیشرف آن شهر دارد"

اربیل (کوردستان٢٤) – احداث حوضچه‌های ذخیره آب در مسیر رودخانه خابور زاخو، تاثیر بسیاری بر پیشرف آن شهر دارد.

اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کار در طرح احداث پنج حوضچه ذخیره آب در مسیر رودخانه خابور زاخو با پشتکار تمام ادامه دارد و چهار شرکت و نزدیک به ٢٠٠ کارگر و کارمند مجهز به ابزار آلات پیشرفته در شبانه روز ٢٠ ساعت روی آن کار می‌کنند.

همچنین تاکید کرده که ٧٥% نیروی کار مشغول در این طرح نیروی کار داخلی هستند.

در بیانیه آمده است که احداث حوضچه‌ها ضمن اینکه بر زیبا سازی اطراف شهر تاثیر دارد، میزان آب را تا دو متر و نیم افزایش داده و بخش گردشگری را نیز احیا می‌کند.

رودخانه خابور ١٦٠ کیلومتر درازا دارد و در مسیر خود ٤٧ روستای شهر زاخو را پشت سر می‌گذارد.

در سال گذشته سطح آب رودخانه به طور چشمگیری کاهش یافته است و احداث حوضچه‌ها مردم منطقه را از معضل کم‌آبی نجات می‌دهد.

شهر زاخو در دوره کابینه کنونی (نهم) دولت اقلیم کوردستان، به واحد اداری مستقل تبدیل شد و در حال حاضر طرح‌های بزرگی در آن در حال اجرا هستند که برخی از آن‌ها عبارتند از احداث پنج حوضچه ذخیره آب، احداث پارک بزرگ، ایجاد فضای سبز، موزه و توسعه راه‌ها که بر پایه بیانیه اداره رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان، تاثیر بسیاری بر پیشرف آن دارند.

0
1
2
3

 

ب.ن