تولید روزانه ١١٠ تن روغن زیتون در اقلیم کوردستان + عکس

یکی از کارخانه‌های تولید روغن زیتون در اقلیم کوردستان
یکی از کارخانه‌های تولید روغن زیتون در اقلیم کوردستان
"روغن زیتون اقلیم کوردستان کاملا طبیعی است و متقاضیان بسیاری دارد"

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر تعاونی زیتون کاران اقلیم کوردستان، می‌گوید که حمایت دولت از تاسیس کارخانه‌های تولید روغن زیتون، بسیار تاثیرگذار بوده و به طور روزانه، بیش از صد تن روغن زیتون، تولید می‌شود.

به گزارش وبگاه رسمی دولت اقلیم کوردستان، تولید روغن زیتون در اقلیم، وارد مرحله تازه‌ای شده و در حال حاضر به طور روزانه در هفت کارخانه اقلیم، حدود ١١٠ تن روغن زیتون، تولید می‌شود.

گزارش تاکید کرده که دولت اقلیم کوردستان، با هدف تامین امنیت غذایی و بازاریابی برای محصولات کشاورزان، به حمایت از بخش صنعت و کشاورزی ادامه می‌دهد.

یکی از کارخانه‌های تولید زیتون در شهرک شیخان در استان دهوک واقع شده که از خریداران اصلی محصول زیتون کشاورزان منطقه است و در روز ٦٠ تا ٧٠ تن روغن زیتون تولید می‌کند.

در گزارش آمده است که کارخانه‌های اقلیم کوردستان به طور روزانه ٨٠٠ زیتون از کشاورزان خریداری می‌کنند و همه روغن زیتون تولید شده از آن، به مصرف داخلی می‌رسد.

اقتصاد اقلیم کوردستان تک‌محصولی و به نفت وابسته است، اما کابینه نهم دولت اقلیم، متنوع سازی منابع درآمد را یکی از اولویت‌های خود قرار داده و به ویژه به بخش کشاورزی اهمیت بسیاری داده است، تا جاییکه در حال حاضر محصول انار اقلیم کوردستان به کشورهای منطقه و اروپایی صادر می‌شود و به دلیل مرغوبیتش به سوی تبدیل شدن به یک براند جهانی می‌رود.

نعمت مولود، مدیر تعاونی زیتون کاران به وبگاه رسمی دولت گفته است که حمایت دولت از تاسیس کارخانه‌های تولید روغن زیتون، بسیار تاثیرگذار بوده است، زیرا محصولات آن کارخانه‌ها کیفیت بیشتری دارند و کشاورزان نیز بیشتر به آنها اعتماد دارند.

وی افزود که روغن زیتون اقلیم کوردستان، متقاضیان بسیاری دارد، زیرا کاملا طبیعی است.

کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که سراسر خاک اقلیم کوردستان برای کاشت درخت زیتون مناسب است و در حال حاضر هزار و ٣٥٠ کشاورز در اقلیم به تولید زیتون مشغول هستند.

دولت اقلیم کوردستان تاکید دارد که به حمایت‌هایش از بخش کشاورزی و تقویت آن در راستای متنوع سازی منابع درآمد، ادامه خواهد داد.

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ب.ن