شیرین عبادی: استقلال حقی است کە باید کردها هم داشتە باشند

برندە جایزە صلح نوبل از حق تعیین سرنوشت کردها حمایت می‌کند
kurdistan24.net

برندە جایزە صلح نوبل از حق تعیین سرنوشت کردها حمایت می‌کند

شیرین عبادی قاضی سابق دادگستری و برندە جایزە صلح نوبل از ایران، می‌گوید، موضوع استقلال حق همە ملتاست و کردهای عراقی هم باید از آن برخوردار باشند.

عبادی بە کردستان٢٤ گفت: حق تعیین سرنوشت یکی از حقوقی است کە در ضوابط حقوق بشر شناختە شدە است. این حقی است کە باد کردهای عراقی هم داشتە باشند.

عبادی گفت چندین نوبت اعلام شدە کە کردها می‌خواهند رفراندم برگزار کنند، بە نظر من این رفراندم بهتر است زیر نظر سازمان ملل برگذار بشود.

شیرین عبادی (متولد ۳۱ خرداد ۱۳۲۶ در همدان) حقوق‌دان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، نویسنده و مدرس ایرانی است. او از نخستین قاضیان زن در ایران و تنها ایرانی است که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. کمیته جایزه صلح نوبل علت انتخاب خود را، تلاش خانم عبادی برای ترویج مردم‌سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان در سال ۲۰۰۳ میلادی اعلام نمود.