اعلام یک هفته منع آمدورفت در اقلیم کردستان

یک روز پیش از اعلام برقراری مقررات منع آمدورفت، نتیجه‌ی آزمایش ۱۰۲ نفر در شهر سلیمانیە مثبت اعلام شد

اربیل (کردستان۲۴)- وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان  اعلام کرد کە از روز دوشنبه ۱۲ خرداد به مدت یک هفته در همەی مناطق اقلیم کردستان منع رفت‌وآمد بە اجرا گذاشته خواهد شد.

بر اساس اطلاعیەی وزارت داخلە‌، منع آمدورفت در کلیه‌ی مناطق اداری اقلیم کردستان  از ساعت ۶ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۲ خرداد، بە مدت یک هفته به اجرا خواهد گذاشته شد. 

مقررات منع آمدورفت در حالی به اجرا گذاشته می‌شود کە یک روز پیش‌تر نتیجه‌‌ی آزمایش ۱۰۲ نفر در سلیمانیە مثبت اعلام گردید.

همزمان سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کردستان در گفتگو با کردستان۲۴ از وزارت داخله‌ی اقلیم کردستان خواستار اعلام مقررات منع آمدورفت شده بود.

بر اساس اطلاعیەی وزارت داخلەی اقلیم کردستان در ایام اجرای این مقررات، تنها ادارات وابسته بە وزارت بهداشت و نیروهای امنیتی فعالیت خواهند داشت و دیگر نهاده‌های خدماتی و مراکز توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی با رعایت دستورالعمل‌های لازم به ارائه‌ی خدمات خواهد پرداخت.

در این مدت مرزهای رسمی اقلیم کردستان با ایران و ترکیە فرودگا‌ه‌های اربیل و سلیمانیە نیز بستە خواهند بود.

/ا.م