نامه ٢٩ نماینده اتحادیه اروپا بە فدریکا موگرینی: زندانیان سیاسی ایران قبل از انتخابات آزاد شوند

باید در ایران انتخابات آزاد و عادلانە برگزار گردد

- اربیل

۲۹ نماینه در نامه‌ای بە فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به با تأثیر نتیجه  انتخابات ایران بر آینده این کشور و روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا تأکید کردهاند که "ضروری است این انتخابات عادلانه و آزاد باشد، و توسط ناظران مستقل بر آن نظارت شود".

نمایندگان اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی خوسته‌اند جهت احترام بە تعهدات داخلی و بین‌الملی ساز و کار برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم کنند.

امضاء کنندگان این نامە از جمهوری استلامی خواستەاند قبل از برگزاری انتخابات روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی زندانی را آزاد کند.