فالح فیاض: آتش زدن دفتر حزب دموکرات در بغداد جنایت بود

فالح فیاض: سخنان هوشیار زیباری در مورد حشد‌الشعبی لغزش زبانی بود

اربیل (کُردستان ۲۴)- فالح فیاض،رییس سازمان حشدالشعبی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ در اظهاراتی آتش زدن دفتر حزب دموکرات در بغداد را جنایت عنوان کرد و نسبت به برافراشتن پرچم الحشدالشعبی پس از آتش‌زدن بارگاه پارت دموکرات ابراز شرمساری کرد.

فالح فیاض آتش‌زدن نهادهای سیاسی را عملی غیرقانونی و از بین برندهی فرایند سیاسی و کاری علیه معترضان دانست و گفت که برخی در خصوص آتش‌زدن مقر حزب دموکرات دستگیر شده‌اند.

فیاض با اشاره به اظهارات هوشیار زیباری دربارەی حشدالشعبی، آن را نامناسب عنوان کرد و اظهارات وی را لغزش زبانی دانست.

گروهی کە خود را طرفداران حشدالشعبی معرفی می‌کردند پیش از ظهر روز شنبه ۲۶ مهرماه ضمن حمله بە بارگاه پارت دمکرات کردستان در بغداد، پرچم کردستان را نیز به آتش کشیدند.

پرت دمکرات کُردستان کە حدود دو ماه پیش مراسم ۷۴مین سالگرد تأسیس آن برگزار شد، در مجلس نمایندگان عراق فدرال بە تنهایی ۲۵ کرسی این  مجلس  و در دولت مصطفی کاظمی وزارت‌های "امور خارجه" و مسکن و آبادانی را در اختیار دارد.

/ا.م