حسن روحانی و وزارت کشور از مردم خواستند بە شادی‌های خیابانی پایان دهند

هواداران اصلاحات در حمایت از موسوی شعار می‌دادند
kurdistan24.net

k24- اربیل

با اینکە رئیس جمهور منتخب ایران و وزارت کشور از مردم خواسته‌اند از راه‌اندازی کارناوالهای شادی بە مناسبت پیروزی اصلا‌ح‌طلبان خودداری کنند، با گذشت سە روز از اعلام نتایج انتخابات مردم ایران بە  ابراز شادمانی ادامە می‌دهند.

بعد از اعلام پیروزی حسن روحانی بە عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان و میانەروها و پیروزی لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهرهای تهران، مشهد و اصفهان، تا کنون روحانی و جبهە اصلاح‌طلبان از راه‌اندازی کارناوال سراسری شادی خودداری کردەاند، اما در گوشە و کنار شهرهای ایران هواداران اصلاحات از میرحسین موسوی حمایت می‌کنند.

بر اساس ویدیوهایی کە بە کردستان ٢٤ ارسال شدە است، تهرانی‌ها علیە سخنان قالیباف شهردار پیشین تهران می‌گویند: " آزادی اندیشە، گاز انبری نمیشە".

همچنین در ویدوهایی کە در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدە است، مردم مشهد و اصفهان با سر دادن شعار " یاحسین میرحیسن" بە این شادی ها ادامە می‌دهند.

 

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض انتخابات سال١٣٨٨ ریاست جمهوری ایران در حصر خانگی بەسر می‌برند و رهبر جمهوری اسلامی آنان را سران فتنە می‌نامد.

حسن روحانی در رقابت ٢٩ اردیبهشت  ١٣٩٦ با ابراهیم رئیسی کاندیدای اصولگرایان مورد حمایت رهبر، بە پیروزی دست یافت، اما علی خامنه‌ای در پیامی کە بە مناسبت پایان انتخابات انشار داد، پیروزی روحانی را تبریک نگفت و از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در مورد تخلفات انتخاباتی بە شورای نگهبان شکایت کردە است.