امنیت کرکوک بە نیروهای پلیس واگذار می‌شود

شهر کرکوک در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷از سوی گروه‌های شبه‌نظامی و ارتش عراق اشغال شد

اربیل (کُردستان ۲۴)- نیروهای وابسته به نخست‌وزیری عراق کە کنترل امنیت کرکوک را بر عهده داشتند، از این شهر خارج می‌شوند

نیروهای تیپ ۶۱ ارتش عراق کە از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی کنترل امنیت کرکوک را بر عهده گرفتەاند از این شهر خارج می‌شوند و این امر به پلیس محلی واگذار خواهد شد.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ از کرکوک قرار است کردها و ترکمن‌های کرکوک و اعراب ساکن این شهر هرکدام ۳۳ درصد از نیروی ۵۰۰نفری پلیس محلی را تشکیل بدهند.

به گزارش خبرنگار کردستان۲۴ مردم کرکوک بە شرطی از این اقدام حمایت می‌کنند کە شرایط کردها بە قبل از سلب حقوق و مزایای آنان در ۱۶ اکتبر بازگردد.

یکی از شهروندان کرکوکی بە خبرنگار کردستان ۲۴ گفت: " گروه‌هایی که در اشغال کرکوک در ۱۶ اکتبر شرکت کردند، هرچه بیشتر از این شهر فاصله بگیرند، بە سود مردم کرکوک است. این جریان‌ها همچون دشمن به اما رفتار می‌کنند و بهترین راه‌حل بازگشت نیروهای آسایش کردستان بە این شهر است."

"علی قَلایی" مدیر دفتر اتحادیەی میهنی در کرکوک نیز با اشاره به اینکه نیروهای تیپ ۶۱ وابسته به نخست‌وزیری عراق از کرکوک خارج می‌شوند، گفت: " این نیروها از شهر خارج خواهند شد، اما همزمان با خروج این نیروها احتمال می‌رود گروه‌های شبه نظامی مخصوصاً افراد مسلح حشدالشعبی، از این فرصت سوءاستفاده کرده و خود را به راین شهر تحمیل نمایند. بە همین دلیل باید جریان‌های سیاسی کرکوک با حساسیت بیشتر این موضوع را مدنظر قرار داشته باشند.

استان کرکوک و دیگر مناطق کردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کردستان در پی برگزاری رفراندوم استقلال کردستان، در ١٦ اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی همزمان با خیانت تعدادی از اعضای اتحادیەی میهنی، مورد از سوی شبه‌نظامیان و ارتش عراق اشغال شد.

/ا.م