وزیر کُرد کابینه جانسون مسئول توزیع واکسن کرونا در بریتانیا شد

در چهارچوب اجرای طرح ملی واکسیناسیون کرونا

اربیل(کُردستان٢٤)- نخست وزیر بریتانیا، وزیر کُرد دولت‌‌اش را به عنوان مسئول توزیع واکسن کرونا در آن کشور منصوب کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، با ایجاد معاونت جدید توزیع واکسن کرونا در وزرات بهداشت آن کشور، ندیم زهاوی، وزیر کُرد دولت‌‌اش را به عنوان مسئول این معاونت منصوب کرد.

ایجاد معاونت جدید در وزرات بهداشت بریتانیا، در چهارچوب اجرای طرح ملی واکسیناسیون کرونا صورت گرفته است.

ندیم زهاوی، همزمان وزیر بازرگانی دولت بوریس جانسون است و در سمت جدید، گزارش‌های توزیع واکسن کرونا را به مت هانکوک، وزیر بهداشت بریتانیا ارایه می‌دهد.

 ب.ن