اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال شهروندان را امیدوار کرده است

تعیین مدیریت‌های جدید گام سوم اجرای توافق

اربیل(کُردستان٢٤)- اجرای مراحل توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال، موجب امیدواری شهروندان شنگال شده و خواهان ازسرگیری اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر هستند.

در چهارچوب اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال میان اربیل و بغداد، چهار تیپ پلیس فدرالی در شهر شنگال مستقر شده‌اند. این گام اول اجرای توافق بود و گام دوم، پایین آوردن پرچم‌های گروه‌های شبه‌نظامی از مکان‌های شهر بود که هفته گذشته اجرایی شد.

(نیروی محافظ ایزدی‌خان) که یک نیروی بومی در شهر شنگال است از اجرای توافق مذکور استقبال کرده است، فارس سگوان، معاون فرمانده نیروی محافظ ایزدی‌خان، به (کُردستان٢٤) گفت:" اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال بسیار موجب خوشحالی است. ما می‌خواهیم در شنگال امنیت برقرار شود و مردم آواره به خانه‌هایشان بازگردند. رسما از ما خواسته نشد که پرچم‌هایمان را پایین بیاوریم اما به توافق احترام گذاشتیم و این کار انجام دادیم".

پس از حوادث آگوست ٢٠١٤ و اکتبر ٢٠١٧ میلادی، ساکنان شهر شنگال از خانه و کاشانه خود آواره شدند و اوضاع این شهر با ورود نیروهای خارجی دچار آشفتگی شد.

نزدیک به ٢٠ هزار شبه‌نظامی وابسته به ٧ گروه مختلف در شهر شنگال حضور دارند که بر پایه توافق مذکور باید این گروه‌ها از شهر خارج شده و امنیت شهر توسط پلیس فدرالی و نیروهای بومی حفاظت شود.

برخی از شهروندان شنگال در مصاحبه با گزارشگر (کُردستان٢٤)، از اجرای مراحل توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال ابراز خوشحالی کرده و خواستار برقراری امنیت و توسعه و آبادانی در شهر هستند.

صالح خلف، شهروند شنگالی از ظلم و ستمی که به شهر و ساکنان‌اش رفته است سخن به میان آورده و می‌گوید:" از دولت عراق می‌خواهیم منافع شنگال را در نظر بگیرد و مدیریتی خدمتگذار به مردم شنگال را در راس امور قرار دهد".

همچنین ناصر جندی، دیگر شهروند شنگالی خواهان ازسرگیری اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر شنگال شد، "همانطور که اجرای پروژه‌ها در شهر موصل از گرفته شده‌اند".

انتظار می‌رود گام سوم اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال، با تعیین مدیریت‌های جدید برای اداره امور شهر آغاز شود، تا با تامین امنیت و آرامش، زمینه بازگشت آواره‌های شنگال به زادگاه خود فراهم شود.

ب.ن