ریاست اقلیم کُردستان "ترور" فخری‌زاده را محکوم کرد

"به رهبری جمهوری اسلامی ایران تسلیت می‌گوییم"

اربیل(کُردستان٢٤)- ریاست اقلیم کُردستان، در یک پیام توئیتری "ترور" مقام اتمی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

امروز دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩، ریاست اقلیم کُردستان، در یک پیام توئیتری "ترور" محسن فخری‌زاده، مقام اتمی ایران را محکوم کرد. در پیام ریاست اقلیم کُردستان آمده است:" ترور دانشمند ایرانی، محسن فخری‌زاده را که در یک حمله مسلحانه ترور شد، محکوم می‌کنیم. به رهبری و مردم جمهوری اسلامی ایران و خانواده مرحوم تسلیت می‌گوییم".

 روز جمعه گذشته، محسن فخری‌زاده که از وی به عنوان پدر اتمی ایران یاد می‌شود، در یک حمله مسلحانه در حومه تهران، کشته شد. جمهوری اسلامی، اسرائیل را به "ترور" فخری‌زاده متهم و آن کشور را به انتقام وی تهدید کرده است.

ب.ن

ب.ن