خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست

بە دنبال ایفای نقش هستم، با من تماس بگیرید

k24- اربیل

نوشته‌ای به زبان فرانسوی با حروف درشت بر پشت زن جوانی در جشنوارە کن ٢٠١٧، در اینترنت توجه  بسیاری از مردم را بە خود جلب کرد. این زن بە زبان فرانسوی بر پشت خود نوشته است، " به دنبال نقش هستم، با من تماس بگیرید."

وبسایت بلژیکی "لا لیبر" نوشتە است: "به نظر می‌رسد این خانم هنرپیشه‌ای است که دنبال کار در سینما می‌گردد. اما متاسفانه مطمئن نیستیم که این خانم جوان موفق به کسب اولین نقش سینمایی خود شود، چرا که هر چقدر زنگ می‌زنیم پاسخی نمی‌دهد و فقط پیاممان را روی پیام‌گیر ضبط می‌کنیم."

کن علاوه بر آن که طبق سنت همیشگی نمایشگر جدیدترین ساخته‌های فیلمسازان سراسر دنیاست، امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامی‌داشت هفتاد سالگی خود برگزار کرد.

کن برای این گرامی‌داشت، گروهی از نامدارترین سینماگران دنیا را دعوت کرده تا در یک گردهم‌آیی حضور یابند اتفاقی که می‌تواند یادآور کارکرد و قدرت دنیای سینما نیز باشد.

خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست
خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست
خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست
خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست
خانمی کە در حاشیه جشنوارە کن به دنبال بازیگریست