در ایران هفتە‌نامە "بیرمی"بە علت چاپ عکس محمد خاتمی توقیف شد

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از سوی شورای امنیت ملی ممنوع‌التصویر شدە است

k24- اربیل

هفته‌نامه "بیرمی"(Bayrami) در تنگستان کە عکس محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در کنار عکس  حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی روی جلد آخرین شمارە خود منتشر کردەاست، حکم توقیف آن از سوی دادستان عمومی و انقلاب تنگستان صادر شد.

عباس فقیه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنگستان به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: "هفته‌نامه بیرمی روز شنبه هفته جاری (۳۰ اردیبهشت) با انتشار عکسی در قالب پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب، اقدام به انتشار عکس رئیس جمهوری سابق کرد که براساس مصوبه شورای امنیت ملی ممنوع‌التصویر است."

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنگستان گفته است مدیر مسئول این نشریه اگر تعهد بدهد که از این پس چنین تخلفاتی را مرتکب نمی‌شود، برای او پرونده قضائی تشکیل نمی‌شود.

 

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران سال ۱۳۹۳ در نشستی با مدیران مسئول شماری از روزنامه‌ها گفتە بود که رسانه‌ها حق ندارند خبر و تصویر محمد خاتمی را منتشر کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در بهمن ماە همان ساڵ اعلام کرد که انتشار خبر و عکس محمد خاتمی در رسانه‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی در سخنرانی انتخاباتی‌اش در کرمانشاه سخنان اژ‌ه‌ای را تکذیب کردە بود.

شهرستان تنگستان در جنوب ایران و در شرق استان بوشهر واقع شدە است.