دو زن مسئول در تشکیلات خودگردان حَسَکَ کشته شدند

تشکیلات خودگردان شمال و غرب سوریه، عناصر داعش را به کشتن اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر متهم کرد
سعده فیصل هَرماس و هند لطیف خزَیره، اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر
سعده فیصل هَرماس و هند لطیف خزَیره، اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر در غرب کوردستان کشته شدند.

سعده فیصل هَرماس و هند لطیف خزَیره، اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر در بخش دشیشه در حوزه شهر حَسَکَ در غرب کوردستان، توسط افراد ناشناس کشته شدند.

تشکیلات خودگردان شمال و غرب سوریه، عناصر داعش را به کشتن اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر متهم کرد.

هیئت زنان در تشکیلات خودگردان شمال و غرب سوریه، طی اطلاعیه‌ای این اقدام را ترور توصیف کرد و اعلام نمود؛ هدف از چنین اقداماتی، ایجاد آشفتگی و برهم زدن ثبات منطقه و وحشت افکنی در میان مردم است.

همچنین تاکید کرد که نیروهای سوریه دمکرات (ه س د)، تحقیقات لازم را انجام خواهند داد و مجرمان مجازات می‌شوند.

اجساد اعضای مدیریت مشترک شهرداری تل شایر، پس از ربوده شدن توسط افراد مسلح ناشناس، پیدا شده‌اند.

ب.ن