مسرور بارزانی: می‌خواهیم همانند کشورهای دیگر مستقل باشیم

اگر مشکلات را حل نکنند، داعش بار دیگر ظهور خواهد کرد و شکست بغداد باعث پیدایش و رشد داعش در عراق شد.

K24 - اربیل

در بخش سوم کنفرانس «کردها هم‌پیمان استراتژیک آمریکا» مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان در سخنانی به دلایل ضرورت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان اشاره کرد.

مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان، گفت: بر رودایدهای بد گذشتە نقطە پایان می‌‌گذاریم و توانایی اداره خودمان را داریم و می‌خواهیم مانند کشورهای دیگر مستقل باشیم.

مسرور بازانی گفت: هنگام تأسیس کشور عراق، قرار بود این کشور برای همه ما باشد، اما برخی مقامات عراق کردستان را بخشی از این کشور نمی‌دانند و با اسفتادە از بدترین روشها با مردم کردستان برخورد کردند.

بارزانی با اشاره به عوامل پیدایش داعش درعراق گفت: اگر بە حل مشکلات نپردازند، داعش بار دیگر ظهور خواهد کرد. بە گفتە بارزانی بار اول هم  دولت مرکزی باعث پیدایش و رشد داعش درعراق شد.

مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان گفت: هنگامی که داعش حملاتش را آغاز کرد، مردم آن مناطق  اقلیم کردستان را انتخاب کردند و ما پذیرای حدود 1.8 میلیون آواره شدیم. حتی آمریکا هم از طریق کردستان به جنگ علیه داعش پرداخت.

بارزانی در بخش دیگری از سخانانش گفت: ما نمی‌توانیم به دیگران اجازه بدهیم برای ما تصمیم بگیرند و اکنون وقت آن رسیده است درباره سرنوشت خود تصمیم بگیریم و اگر اکنون وقت آن نباشد، کی خواهد بود؟

مشاور شورای امنیت کردستان خطاب بە شرکت کنندگان در کنفرانس" کردها هم‌پیمان استراتژیک آمریکا"  اظهار داشت: همه‌پرسی استقلال کردستان در موعد مقرر برگزار خواهد شد و هیچ مخاطره‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.

مسرور بارزانی حمایت خود را از مسیحیان استان نینوا اعلام کرد و گفت به طرز چشمگیری از کردهای سوریه هم حمایت کرده‌ایم و سلحشوری نیروهای پیشمرگه به ما اطمینان بخشیده است.

بارزانی، با اشاره به سنگ‌اندازیهای دولت مرکزیه برای حل مشکلات، گفت باید به سیاست ماندن در عراق پایان بدهیم و اکنون وقت تصمیم‌گیری است.

مسرور بارزانی در پایان سخنانش به سوالات شرت کنندگان در کنفرانس پاسخ داد و بار دیگر بر برگزاری همه‌پرسی در موعد مقرر تاکید کرد.