برگذاری کنفرانس شنگال در دهوک

در این کنفرانس کە ساعت ٣ بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰) با حضور ناظران و محللین سیاسی برگذار می‌شود، دلایل عدم عادسازی اوضاع شنگال و مناطق حومە، ترور و تغییر بافت جمعیتی، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.
لوگو مرکز تحقیقات و نظرسنجی کوردستان ٢٤
لوگو مرکز تحقیقات و نظرسنجی کوردستان ٢٤

اربیل (کوردستان ۲۴) - مرکز تحقیقات و نظرسنجی کوردستان ٢٤ کنفرانسی با عنوان "شنگال و مناطق مورد منازعە مابین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق را، در دهوک برگذار می‌کند.

در این کنفرانس کە ساعت ٣ بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰) با حضور ناظران و محللین سیاسی برگذار می‌شود، دلایل عدم عادسازی اوضاع این مناطق و ترور و تغییر بافت جمعیتی، مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

این مرکز تحقیقاتی و نظرسنجی، بخشی از موسسه‌ی تحقیقاتی و رسانه‌ی کوردستان ۲۴ می‌باشد. کوردستان ٢٤ یک مرکز رسانه‌ای مستقل و حرفه‌ای است کە دفتر مرکزیش در اربیل می‌باشد.

شنگال یکی از مناطق مورد منازعە مابین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق است. از سال ٢٠٠٥ میلادی و سرکار آمدن دولت تازه عراق تا بەحال، چندین مسئلە مابین بغداد و اربیل معلق ماندەاند. مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان کە شنگال جزی از آنست، یکی از این مسئلەها میباشد.

بر طبق مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق، قرار بود تا سال ٢٠٠٧ و در سە مرحلە، آیندە این مناطق معلوم شود، ولی تاکنون چنین امری رخ ندادە.  

بیشتر ساکنین شنگال و حومە آن، کوردهای ایزدی هستند. انان بعد از حملەهای تروریستی داعش در سال ٢٠١٤ میلادی، بە استانهای دهوک و اربیل آوارە شدند.

بعد از چندین سال و اعلام جشن پیروزی بر داعش، هنوز اوضاع این مناطق به دلیل نیروهای وابستە بە پ ک ک (حزب کارگران کوردستان) و حشد شعبی، عادی نشدە است.

اربیل و بغداد بر سر عادسازی اوضاع شنگال بە توافق رسیدەاند، اما هنوز نشانەای از تعهد بە این توافق‌نامە دیدە نمی‌شود.

در "توافق‌نامه‌ی شنگال"، به عادی‌سازی اوضاع شنگال، خروج گروها و شبه‌نظامیان مسلح از منطقه، بازگشت آوارگان، انتخاب اداره‌ی جدید و استخدام نیروهای محلی برای برقراری امنیت منطقه، پرداخته شده است"

تاکنون نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در عراق، آمریکا و کشورهای اروپای، بارها در مناسبت‌های مختلف از اجرای توافق‌نامه‌ی شنگال حمایت کرده‌اند. اما گروه‌های وابسته به حزب کارگران کوردستان و دیگر شبه‌نظامیان تحت عناوین مختلف با حضور غیرقانونی در منطقه مانع از اجرای این توافق‌نامه شده‌اند

همین امروز (یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰) یک منبع نزدیک به گروه مسلح پ‌ک‌ک به کوردستان۲۴ گفت که افراد وابسته به این گروه، کلیه‌ مؤسسات حکومتی وابسته به دولت عراق فدرال در شهرستان شنگال (سنجار) را بسته‌اند.

بە گفته‌ی این منبع، اعضای پ‌ک‌ک به‌طور مسلحانه وارد ادارات دولتی شده و درب این مؤسسات را بسته‌اند، اما تاکنون به مدیریت پلیس شنگال نزدیک نشده‌اند.

"جمیل سوُک" مدیر شهرداری شنگال نیز به کوردستان ۲۴ گفت که "صبح امروز افراد مسلح پ‌ک‌ک در نامه‌ای مکتوب از ما خواستند اداره‌ی شهرداری را تخلیه کرده و درب آن را ببندیم. اکنون پ‌ک‌ک با گماردن چند نفر مسلح در جلوی شهرداری به اجرای این تصمیم خود پرداخته است."

شهردار شنگال همچنین گفت: " ما با "سیروان روژبیانی" معاون اول استانداری استان نینوا تماس گرفته‌ایم که قرار بر این شد با در پیش گرفتن راهکارهای لازم، یک نیروی امنیت ملی به‌سوی شنگال فرستاده شود.