میزبانی دو روزه اربیل از 12 هزار گردشگر

پس از 17 سال و در روزهای 20 و 21 ماه جاری میلادی، برف اربیل را سفیدپوش کرد و به گردشگری زمستانی رونقی تازه بخشید
برف اربیل را سفیدپوش کرد و به گردشگری زمستانی رونقی تازه بخشید
برف اربیل را سفیدپوش کرد و به گردشگری زمستانی رونقی تازه بخشید

اربیل (کوردستان 24)- اربیل پایتخت اقلیم کوردستان در مدت دو روز، از 12 هزار گردشکر مناطق مختلف عراق استقبال کرد؛ گردشگرانی که برای گردشگری زمستانی چمدان‌های خود را به مقصد اربیل بسته بودند.

پس از 17 سال و در روزهای 20 و 21 ماه جاری میلادی، برف اربیل را سفیدپوش کرد و به گردشگری زمستانی رونقی تازه بخشید.

اسماعیل مینه خان مدیر سازمان گردشگری اربیل به کوردستان 24 گفت: در مدت دو روز حدود 12 هزار گردشگر مناطق مختلف عراق از اربیل دیدار کرده‌اند و آمار بازدید یک ماه گردشگران از اربیل نیز بە بیش از 130 هزار نفر می‌رسد.

دولت اقلیم کوردستان در راستای اجرایی کردن سیاست تعدد منابع درآمد، اهمیت فراوانی برای صنعت گردشگری قایل است و سال گذشته چندین کنفرانس در راستای افزایش شمار گردشگران به کوردستان برگزار شده است.

.
.
.
.
.