شورای امنیت اقلیم کوردستان: هرگونه تجاوز به اقلیم کوردستان پاسخ محکمی در پی خواهد داشت

"دولت فدرال در برابر حفظ حاکمیت ملی عراق مسئول است و باید حد و حدودی برای این خودسری‌های خصومت‌گرایانه تعیین نماید"

اربیل (کوردستان ۲۴)- شورای امنیت اقلیم کوردستان دوشنبه‌شب٢ خرداد ۱۴۰۱)، در واکنش به بیانیه‌ی گروه هماهنگی مقاومت عراق، اعلام کرد که هرگونه تجاوز به اقلیم کوردستان به‌عنوان یک اقلیم  قانونی در داخل عراق پاسخ محکمی را به دنبال خواهد داشت.

متن بیان‌نامه‌ی شورای امنیت اقلیم کوردستان به این شرح است:

گروهی خارج از قانون به نام هیئت هماهنگی مقاومت عراق که معلوم است از سوی چه کسانی تحریک می‌شوند، در بیانیه‌ای مجموعه تهمت‌های بی‌اساسی را ساخته و اقلیم کوردستان را مورد تهدید قرار داده‌اند.

این گونه تهدیدها موضوع تازه‌ای نیست و آنچه آنان در توان داشته‌اند، در عمل طبق نقشه‌ی دست‌های خارجی در مناطق مختلف عراق اجرا کرده‌اند کە محصول آن تنها ویرانی و اغتشاشگری بوده است.

ما در اینجا به آن‌ها اعلام می‌کنیم که هرگونه تجاوز به اقلیم کوردستان به‌عنوان یک اقلیم قانونی در کشور عراق، خسارت سنگینی در پی خواهد داشت. آنان اگر از تاریخ درس گرفته باشند، می‌دانند که نیرویی بزرگ‌تر و مسلح‌تر از آنان هم نتوانسته است ارده‌ی ملت ما را درهم بشکند.

این گروه خارج از قانون تهدیدی برای حاکمیت و امنیت عراق بوده و زمینه‌ساز توسعه‌ی ترورسیم و تفکر تندروی هستند.

 ارتش عراق و نیروی پیشمرگه مشغول فعالیت مشترک علیه تروریست‌ها و این گروه‌ها هم سرگرم فتنه‌گری و اغتشاش و ویرانگری هستند.  

دولت فدرال در برابر حفظ حاکمیت ملی عراق مسئول است و باید حد و حدودی برای این خودسری‌های خصومت‌گرایانه تعیین نماید. 

شورای امنیت اقلیم کوردستان

۲۳/۵/٢٠٢٢

/ا.م