مسرور بارزانی: دیگران در منطقه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ما تأثیرگذار بوده‌اند

مسرور بارزانی نشست وزیر، مدیران واحدهای اداری، استاندار و مدیرکل‌های وزارت داخله را سرپرستی کرد

اربیل (کوردستان ۲۴) - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ١٢ خرداد ۱۴۰۱، هنگام شرکت در نشست وزیر داخله، مدیران واحدهای اداری، استانداران و مدیران کل این وزارتخانه، طی سخنانی به موضوعات حساس مربوط حیطه‌ی این وزارتخانه پرداخت.

نخست‌وزیر در ابتدای سخنان خود گفت که وزیر، استانداران و مدیران واحدهای اداری و مدیران کل که هرکدام نماینده‌ی جریان‌های مختلف تشکیل‌دهنده‌ی دولت اقلیم کوردستان هستند، امیدوارم که از سوی احزاب خود اختیار تام داشته باشند تا امیال و برنامه‌ای دولت اقلیم کوردستان اجرا نمایند.

نخست‌وزیر تأکید کرد که اختلاف میان جریان‌های سیاسی از طریق گفتگو میان آنان موردگفتگو قرار می‌گیرد و دولت و نهادهای اجرایی مجری آجندای مشترک دولت هستند.

مسرور بارزانی گفت که " شما نماینده‌ی مردم هستید و اجرای وظایفتان همچون امانتی نزد شما است و پیروزی یا شکست دولت منوط به رفتار شما است. من به نظرات جداگانه احترام می‌گذارم، اما هر وقت نظری به تصمیم مشترک همه مبدل شد وظیفه‌ی همه‌ی شما است آن را اجرا نمایید و سستی و زیر بار نرفتن آن در چارچوب سرپیچی از قانون و رهنمودها قرار می‌گیرد.

نخست‌وزیر خطاب به مدیران وزارت داخله گفت که شما وقتی داخل دولت می‌شوید، امانتی را بر دوش می‌کشید و در برابر همه‌ی هم‌میهنان مسئول هستید و و اتحاد نظر دولت هم نشانه‌ی موفقیت است.

مسرور بارزانی، گفت که " اقلیم کوردستان در منطقه‌ای ناآرام یک محل آرام است و کشورهای دوروبر ما هرکدام برنامه‌ی مخصوصی داشته و برای اجرای آجندای خود بسیاری اوقات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ما تأثیرگذار بوده‌اند.

نخست‌وزیر همچنین به وضعیت گذرگاه‌ها و ایستگاه‌های بازرسی پرداخت که گفته می‌شود افرادی دارای قدرت از قوانین و عرف سرپیچی کرده و از حدود اختیارات کارمندان وزارت داخله فراتر می‌روند، گفت که " به‌حکم پستی که در اختیار دارم و امانتی که بردوش دارم، در کوردستان قدرت هیچ‌کس از قدرت شما فراتر نیست. به همین خاطر به‌هیچ‌وجه نباید این بهانه را قبول کرد و نباید هیچ‌کس چیزی را بر شما تحمیل کند و بگویند این شخص از فلان حزب یا واحد نظامی است. همه‌ی ما در برابر قانون یکسان هستیم. وظیفه‌ی پلیس که به من حکم توقف می‌دهد، من نخست‌وزیر باشم یا یک شهروند عادی در این لحظه پلیس مسئول من است و وظیفه‌ی ما است که فرمان او را اجرا کنیم.

مسرور بارزانی، تصریح کرد که شهروندان ثروت ارزنده‌ی ما هستند و به‌طور جدی باید خادم هم‌میهنان خود باشیم. باید آنان را راضی نماییم. اگر کاری از دستمان برنمی‌آید، باید آن را برای هم‌وطنان تشریح نماییم. اما اگر با خودبزرگ‌بینی و بی‌توجهی با آنان تعامل کنیم، از ما می‌رنجند. به مردم احترام بگذارید، آنان محترم هستند و به شما احترام می‌گذارند. شما در این مورد مسئول هستید و می‌توانید این افتخار را برای خود به‌دست بیاورید.

نخست‌وزیر در مورد مجرمان هم گفت که " آن‌کسی که جرم می‌کند، مجرم است و وظیفه‌ی شما این است مجرم را از جامعه طرد نمایید. سستی در برابر مجرم ظلم به مردم مظلوم است. به‌هیچ‌وجه نباید اجازه بدهید کسی مرتکب جرم بشود و فکر کند که دولتی وجود ندارد او را محاسبه بکند. وظیفه‌ی شما است که باید مجرم را متوقف بکنید و این وظیفه‌ی سنگینی است که بر دوش شما قرار گرفته است.

نخست‌وزیر تصریح کرد که این جرم‌ها هرگونه باشند، کسی که دست به اسلحه می‌برد و یا با لگد و سیلی به کس دیگری می‌زند یا علیه زنان خشونت می‌کند و آنانی که ماده‌ی الکلی و سیگار به کودکان زیر ۱۸ سال می‌فروشند، نباید مردم طوری رفتار بکنند که در این مورد آزاد هستند. حدود آزادی تا آنجا است که به حریم مرم تجاوز نشود. هرکسی که به حقوق مردم تجاوز نماید باید آن را متوقف کرد.

/ا.م