نیروهای امنیتی کوردستان مراکز خریدوفروش سلاح غیرمجاز را پلمپ کردند

مسرور بارزانی از شهروندان خواست در راستای اجرای طرح جمع‌آوری سلاح غیرمجاز داوطلبانه سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند

اربیل(کوردستان ۲۴)- پس‌ازآنکه مسرور بارزانی نخست‌وزیر وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان را مأمور برچیدن محل‌های خریدوفروش سلاح بدون مجوز کرد، نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان این مراکز را پلمپ کردند.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تأکید کرده است که امنیت ملت را قربانی مطامع خرابکاران و قاچاقچیان و فرصت‌طلبان نخواهد کرد و از شهروندان اقلیم خواست که در پاک‌سازی اقلیم از سلاح شرکت نمایند و سلاح‌های بدون مجوز را به  دولت تحویل دهند.

نخست‌وزیر از دادگاه‌ها خواست که در اجرای قانون سهل‌انگاری نشان ندهند و افزود که به‌زودی قوانین سخت‌گیرانه ای درباره حمل سلاح اعمال خواهد شد.

نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان در راستای اجارای بخشنامه‌ی وزارت کشور در این خصوص مراکز خریدوفروش سلاح بدون مجوز را در در اربیل و دیگر شهرهای اقلیم کوردستان پلمپ کردند.

/ا.م