هیئتی از اتحادیه‌ی اروپا به عراق و اقلیم کوردستان سفر می‌کند

این هیئت با اقلیت‌های دشت نینوا دیدار خواهد کرد
سارا اسکیتدال، رئیس هیئت پارلمانی اروپا در امور عراق
سارا اسکیتدال، رئیس هیئت پارلمانی اروپا در امور عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)- قرار است هیئتی از پارلمان اروپا به عراق و اقلیم کوردستان سفر کند و رئیس هیئت نمایندگی  پارلمان اروپا در امور عراق با عراق هدف از این سفر را به کوردستان 24 تشریح کرد.

سارا اسکیتدال، رئیس هیئت پارلمانی اروپا در امور عراق، روز پنجشنبه ٢٢ دی‌ماه به کوردستان ۲۴ گفت: قرار است این هیئت در سفر به عراق و اقلیم کوردستان ضمن بازدید از نیروهای ائتلاف دیدارهای با مقامات رسمی انجام دهند.

رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور عراق همچنین با اشاره به برنامه‌ی سفر خود به عراق که شامل مرحله است، تصریح کرد: ابتدا با نمایندگان پارلمان عراق در بغداد دیدار و سپس از اربیل و موصل دیدار خواهند کرد.

سارا اسکیتدال گفت که می‌خواهند هماهنگی بیشتری با پارلمان عراق برقرار کنند و روابط خود را درزمینه کار پارلمانی بیشتر توسعه دهند.

رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور روابط با عراق گفت: در سفر به عراق به اربیل می‌روند و می‌خواهند از نیروهای ائتلاف بازدید کنند و همچنین برای اطمینان از امنیت اقلیت‌ها از موصل بازدید خواهند کرد  و بر حمایت اتحادیه‌ی اروپا از آنان حمایت می‌کنند.

/ا.م