اتحادیه اروپا در مبارزه با مواد مخدر با اقلیم کوردستان همکاری می‌کند

"راهبرد اقلیم کوردستان برای مبارزه با مواد مخدر بررسی شد"
دیدار دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان و نماینده اتحادیه اروپا در امور مبارزه با مواد مخدر
دیدار دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان و نماینده اتحادیه اروپا در امور مبارزه با مواد مخدر

اربیل (کوردستان٢٤) – نماینده اتحادیه اروپا می‌گوید که در مبارزه با مواد مخدر، آماده هر گونه همکاری با دولت اقلیم کوردستان هستند.

اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم، امروز دوشنبه در اربیل از دکتر تورکیلد بیگ، نماینده اتحادیه اروپا در امور مبارزه با مواد مخدر، استقبال کرده است.

بر پایه بیانیه در این دیدار آقای زیباری راهبرد اقلیم کوردستان برای مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که هدف از آن پیشگیری است و در راستای آن اقدام به تاسیس مراکز بازپروری و توانبخشی می‌کنند.

همچنین تاکید کرده که دولت اقلیم در تاسیس موفقیت آمیز مراکز بازپروری و توانبخشی، به حمایت وزارت بهداشت و منابع انسانی نیاز دارد.

وی افزود که خواستار همکاری همه سازمان‌‌های بین‌المللی مربوطه با دولت اقلیم کوردستان در مبارزه با مواد مخدر هستند.

دکتر تورکیلد بیگ نیز در این دیدار خاطرنشان کرده که موضوع مواد مخدر یک مسئله بین‌المللی و فرامرزی است و به همین دلیل اتحادیه اروپا در مبارزه با آن، هر گونه همکاری با دولت اقلیم کوردستان را خواهد داشت.

ب.ن