استاندار اربیل: قبل از وقوع حوادث طبیعی مقررات ایمنی رعایت شوند

"اقلیم کوردستان در معرض وقوع زلزله کم‌ خطر قرار دارد"
امید خوشناو، استاندار اربیل
امید خوشناو، استاندار اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) – استانداری اربیل، راهکارهای محافظتی برای رویارویی با پیامدهای زلزله احتمالی را بررسی کرد.

استانداری اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز دوشنبه آقای امید خوشناو، استاندار اربیل با حضور جهات مربوطه، نشستی ویژه در استانداری برگزار کرده است.

بر پایه بیانیه در این نشست اتخاذ راهکارهای محافظتی برای رویارویی با پیامدهای زلزله احتمالی، بررسی شده است.

همچنین زلزله‌های وقوع‌ یافته اخیر در اربیل و دیگر مناطق اقلیم کوردستان بررسی شده‌اند و استاندار اربیل بر پایبندی به رعایت مقررات ایمنی در طرح‌های ساختمانی تاکید کرده و خاطرنشان نموده که بایستی قبل از وقوع حوادث، از لحاظ ایمنی در مجوز‌های ساخت و ساز تجدیدنظر شود.

در بیانیه استانداری اربیل آمده است که اقلیم کوردستان در معرض وقوع زلزله کم‌ خطر قرار دارد.

ب.ن