مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: احتمال احیای برجام در صورت عدم همکاری ایران «صفر» است

رافائل گروسی بر ادامه‌ی مذاکره با ایران تأکید کرد
رافائل گروسی، دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی
رافائل گروسی، دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی

اربیل (کوردستان ۲۴)– رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه‌ی «سی بی اس» کانادا گفت که احتمال احیای سریع توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به شکل گذشته آن کم است. 

گروسی در عین حال بر لزوم حفظ تماس‌ها بین طرف‌ها برای بازگشت به میز مذاکره تاکید کرد و سفر ماه مارس خود به ایران و توافق صورت گرفته با مقام‌های ایرانی در راستای افزایش نظارت‌های آژانس را «مفید» دانست.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که این نهاد در جریان سفر وی به تهران به همه‌ی خواسته‌های خود دست نیافت، اما توافق صورت گرفته با مقام‌های ایران «گامی در مسیر درست» بود.

رافائل گروسی احتمال احیای برجام را در صورت عدم همکاری ایران با آژانس «صفر» دانست. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین راستا بر لزوم همکاری «سازنده»ی بین نهاد تحت نظر او و تهران تأکید کرد.

/ا.م