یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۵۴۵ دینار عراق برابر شد

هزار تومان ایران در بازار کوردستان با ٣١ دینار عراق برابر است
تصویر صرافی‌های اربیل
تصویر صرافی‌های اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۴۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۵۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۴۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣١ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۳۰ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۹۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۳۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۷۰ دینار عراق