خبرنگاران کوردستان ۲۴ در دیاربکر، جایزه‌ی تهیه‌ی بهترین گزارش به زبان کوردی را دریافت کردند

خبرنگار و تصویربردار کوردستان ۲۴ بهترین گزارش در مورد زلزله‌ی ترکیه به زبان کوردی را دریافت کردند
خبرنگاران کوردستان٢٤ در دیاربکر جایزه دریافت کردند
خبرنگاران کوردستان٢٤ در دیاربکر جایزه دریافت کردند

اربیل (کوردستان ۲۴) - خبرنگاران کوردستان ۲۴ جایزه‌ی بهترین خبر به زبان کردی را در مسابقه انجمن خبرنگاران در دیاربکر دریافت کردند.

ماهیر یوکسل و هاکان ارکیران، خبرنگار و فیلم‌بردار کوردستان ۲۴، روز شنبه اول مهرماه ۱۴۰۲، در مراسمی در دیاربکر شمال کوردستان، برنده‌ی جایزه‌ی تهیه‌ی بهترین گزارش به زبان کردی شدند.

تیم کوردستان ۲۴دیاربکر با گزارشی از یکی از روستاهایی که در زلزله‌ی بهمن ماه به شدت آسیب دیده بود، در این مسابقات شرکت کرد.

ماهیر یوکسل و هاکان ارکیران از وضعیت روستاییان و میزان خسارات ناشی از زلزله در روستای "کویوم کولاری" مرعش در شمال کوردستان گزارش تهیه کرده بودند.

مرکز موسسه‌ی رسانه‌ای و تحقیقاتی کوردستان ۲۴ در اربیل پایتخت اقلیم کوردستان واقع شده است.

ماهیر یوکسل و هاکان ارکیران، خبرنگاران این موسسه‌ی رسانه‌ای در دیاربکر شمال کوردستان (کوردستان ترکیه) هستند.