مسرور بارزانی و پلاسخارت بر برگزاری انتخابات اقلیم کوردستان در موعد مقرر تأکید کردند

انتخابات اقلیم کوردستان قرار است در ۲۵ فوریەی ۲۰۲۴ برگزار شود
مسرور بارزانی و جنین هنیس پلاسخارت
مسرور بارزانی و جنین هنیس پلاسخارت

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و پلاسخارت بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ تاکید کردند.

نخست‌وزیر مسرور بارزانی روز شنبه ٨ مهرماه ۱۴۰۲، در اربیل با جنین هنیس پلاسخارات، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق دیدار کرد.

بر طبق بیانیەی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار آخرین تحولات اوضاع عمومی عراق و اهمیت تضمین حقوق اساسی و حقوق مالی اقلیم کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگر این دیدار همچنین در مورد وضعیت اقلیم کوردستان تبادل‌نظر شد و بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان در موحد زمان‌بندی‌شده در ۲۵ فوریه‌ی ۲۰۲۴ تأکید شد.