نچیروان بارزانی و سفیر جدید اتحادیه‌ی اروپا در مورد موضوعات موردعلاقه‌ی مشترک گفتگو کردند

توماس سیلر برنامه‌ی خود در عراق و اقلیم کوردستان را تشریح کرد
نچیروان بارزانی و سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال
نچیروان بارزانی و سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال

اربیل (کوردستان ۲۴)– نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، در دیدار با "توماس سیلر" سفیر جدید اتحادیه‌ی اروپا و هیئت همراه، آغاز مأموریت وی به عنوان سفیر جدید اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال را تبریک گفت.

سفیر اتحادیه‌ی اروپا نیز از دیدار با رئیس اقلیم کوردستان و فعالیت در عراق ابراز خرسندی کرد و برنامه‌های آتی خود را در عراق و اقلیم کوردستان به‌ویژه در زمینه‌ی پیشرفت و ارتقای اقتصاد، ثبات و حقوق بشر تشریح کرد.

در این نشست وضعیت پناهندگان، سازوکارهای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و چندین موضوع موردعلاقه‌ی مشترک نیز موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.