وزیر دارایی: زمینه‌سازی لازم برای اصلاح مواد مربوط به استحقاقات مالی اقلیم کوردستان در قانون بودجه انجام شده‌اند

"از همکاری ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کنیم"
آوات جناب نوری، وزیر دارایی اقلیم کوردستان و آن مسون، مسئول بخش سیاسی – اقتصادی کنسولگری آمریکا در اربیل
آوات جناب نوری، وزیر دارایی اقلیم کوردستان و آن مسون، مسئول بخش سیاسی – اقتصادی کنسولگری آمریکا در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر دارایی اقلیم کوردستان، تاکید کرد که زمینه‌سازی لازم برای اصلاح مواد مربوط به استحقاقات مالی اقلیم کوردستان در قانون بودجه عمومی عراق را انجام داده‌اند.

وزارت دارایی اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز یکشنبه آوات جناب نوری، وزیر دارایی از یک هیئت کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، استقبال کرده است.

بر پایه بیانیه، در این دیدار مذاکرات اخیر با کمیسیون امور مالی مجلس و وزیر دارایی عراق، مورد توجه قرار گرفته و وزیر دارایی اقلیم، اظهار داشته که برای سومین بار اطلاعات و توضیحات درباره تعداد کارمندان اقلیم برای دولت عراق راست‌آزمایی شده و هزینه‌ها و درآمدها نیز در یک گزارش کامل با جزئیات ارایه شده‌اند.

همچنین تاکید کرده که زمینه‌سازی لازم برای اصلاح مواد مربوط به استحقاقات مالی اقلیم کوردستان در قانون بودجه را انجام داده‌اند.

در بیانیه آمده است که آن مسون، مسئول بخش سیاسی – اقتصادی کنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، نشست اخیر هیئت مذاکره کننده اقلیم با طرف عراقی را گامی مهم و نشان دادن حسن برای حل مسائل با بغداد دانسته است.

بیانیه تاکید کرده که در این نشست، پیشرفت‌ها در نظام بانکی اقلیم کوردستان و اصلاحات انجام شده در بخش مالی اقلیم نیز مورد گفتگو قرار گرفته و وزیر دارایی اعلام کرده که از همکاری ایالات متحده در این زمینه استقبال می‌کنند.

تشویق شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری در اقلیم و حمایت از آنها، ارائه خدمات بانکی لازم به آن شرکت‌ها و جلوگیری از پولشویی و حمایت آمریکا از اقلیم برای حل مسائل، از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در این دیدار بوده‌اند.

ب.ن