نرخ دلار و دیگر ارزها در اقلیم کوردستان همچنان در حال افزایش است

یک دلار آمریکا با ۱۶۲۳دینار عراق معادل شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز شنبه١٣ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۲۳ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۲۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷٫۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳١٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۳۵ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز شنبه١٣ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۰ دینار عراق