سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان: اقلیم کوردستان یکی از عوامل حفظ ثبات است

هر مشکلی که در هر منطقه‌ای رخ می‌دهد، بر همه‌ی جهان تأثیر خواهد گذاشت
دلشاس شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان
دلشاس شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان در دومین روز از مجمع آشتی و امنیت خاورمیانه (MEPS)، به کوردستان ۲۴ گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جهان یا منطقه ما نبود گفت‌وگو و سوءتفاهم است.

دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان در مورد برگزاری چهارمین مجمع سالانه‌ی آشتی و امنیت در خاورمیانه، گفت: ایجاد چنین فرصت مهمی برای ابراز نظرات مختلف از سوی احزاب و شخصیت‌های گوناگون برای مشارکت و گفتگو در مورد موضوعات از آن نظر بسیار مهم است که ایجاد هر مشکلی در گوشه‌ای از جهان بر همه تأثر خواهد گذاشت.

وی افزود: مشکلات بزرگی در خاورمیانه وجود دارد، اقلیم کوردستان یکی از عوامل حفظ ثبات است و دولت اقلیم کوردستان  در مسیر درستی حرکت می‌کند.

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان گفت: "ما در یک منطقه آشفته از هیچ‌کدام از طرف‌ها حمایت نخواهیم کرد، بلکه از عوامل حل مشکلات و به نظر من این مهم‌ترین پیام مجمع آشتی و امنیت خاورمیانه بود."

وی گفت: «مشکلات خاورمیانه یا عراق بر اقتصاد، امنیت و ثبات تأثیر می‌گذارد، بنابراین هر مشکلی که در هر منطقه‌ای رخ می‌دهد، بر همه‌ی جهان تأثیر خواهد گذاشت».