بهای ارز و طلا در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک دلار آمریکا با ۱۵۹۵ دینار عراق برابر شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز پنج‌شنبه ٢ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۹۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۴۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۶۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣٢ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٣٣١ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز پنج‌شنبه٢ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق