کارشناس اقتصادی: هر سال در اقلیم کوردستان میلیون‌‌ها تن میلگرد تولید می‌شود

"تولید میلگرد در اقلیم کوردستان به حد خود کفایی رسیده است"
کارخانه تولید میلگرد در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان
کارخانه تولید میلگرد در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که هر سال در اقلیم کوردستان، میلیون‌‌ها تن میلگرد تولید می‌شود و بخشی از آن به جنوب و مرکز عراق، صادر می‌شود.

فتحی محمد، مشاور اقتصادی در وزارت بازرگانی و صنعت دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ٢٨ نوامبر با اشاره به افتتاح کارخانه آهن وان استیل که امروز توسط مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم در اربیل انجام شد، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" با احداث این کارخانه ما در اقلیم کوردستان ١٦ کارخانه آهن داریم که توانایی تولید ١٤ میلیون تن میلگرد در سال را دارند."

وی افزود که کارخانه‌های اقلیم بیشتر از آهن‌ بازیافتی استفاده می‌کنند، به طوریکه خروج آهن بازیافتی از سال ٢٠١٩ تا سال ٢٠٢٠ از ٧٠٠ هزار تن در سال به ٣٠٠ هزار تن رسیده است.

همچنین تاکید کرد که تولید میلگرد در اقلیم کوردستان به حد خود کفایی رسیده و حتی به جنوب و مرکز عراق هم صادر می‌شود.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در چارچوب برنامه خود کفایی اقتصادی و متنوع سازی منابع درآمد، اهمیت بسیاری به توسعه بخش صنعت داده و در این راستا کارخانه‌های بسیاری احداث کرده است

ب.ن