هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی: کابینه‌ی نهم همواره از حقوق زنان حمایت کرده است

اقلیم کوردستان اقدامات مهمی در این راستا برداشته است

اربیل (کوردستان ۲۴)– هماهنگ‌کننده توصیه‌های بین‌المللی اقلیم کوردستان می‌گوید: کابینه نهم همواره از حقوق زنان حمایت کرده و در این راستا گام‌های جدی برداشته است.

صبح امروز سه شنبه ١۴ آذر ١۴٠٢، با توجه به اجرای توصیه‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان در خصوص حذف خشونت جنسیتی، کنفرانسی تحت عنوان "از آگاهی تا حمایت: ترویج مبارزه با خشونت جنسیتی در اقلیم کوردستان" در اربیل برگزار شد.

دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی در دولت اقلیم کوردستان گفت: ما می‌خواهیم در ریشه‌کنی خشونت جنسیتی در منطقه و جهان پیشرو باشیم و برای این منظور گام‌های قانونی جدی برداشته‌ایم.

زیباری گفت: "دولت اقلیم کوردستان گام‌های جدی برای حمایت و دفاع از حقوق زنان برداشته است. در این زمینه ما ۴۷ توصیه بین‌المللی را برای اجرا به دولت فدرال ارائه کرده‌ایم."

زیباری گفت: کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان از همه حقوق زنان در اقلیم کوردستان حمایت می‌کند و باید زیستگاه نیرومندی را برای مبارزه و تبعیض ایجاد کنیم له عدالت جایگزین آن بشود. 

ما امسال با همکاری یونامی اقداماتی را برای ارتقای حمایت و دفاع از حقوق زنان در همه بخش‌ها انجام داده‌ایم. باید با گروه حقوق بشر هماهنگی بیشتری برای نظارت بر اجرای راهکارها داشته باشیم.