بهای یک دلار آمریکا با ۱۵۷٫۲۵ دینار عراق برابر شد

یک یورو با ۱۶۹۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای پنج‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۷٫۲۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۹۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۶۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴٫۲۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۳ هزار دینار عراق