حقوقدان معروف آمریکایی: اقلیم کوردستان حق دارد برای خود قانون نفت و گاز صادر کند

"حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان غیرقانونی است"
استیون شویبل، حقوقدان معروف آمریکایی
استیون شویبل، حقوقدان معروف آمریکایی

اربیل (کوردستان٢٤)- حقوقدان معروف آمریکایی، حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را غیرقانونی دانست و تاکید کرده که اقلیم کوردستان حق دارد قانون نفت و گاز برای خود صادر کند.

وزارت نفت و منابع طبیعی اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که استیون شویبل، حقوقدان معروف آمریکایی با انتشار یک تحلیل حقوقی، تاکید کرده است که اقلیم کوردستان حق دارد قانون نفت و گاز برای خود صادر کند.

این حقوقدان آمریکایی مواد ١١٠، ١١٤، ١١٥ و ١٢١ قانون اساسی عراق جدید را مورد توجه قرار داده و خاطرنشان کرده است که با اتکا به این مواد، اقلیم کوردستان حق دارد مدیریت امور نفت و گاز خود را در دست داشته باشد.

بر پایه بیانیه وزارت نفت و منابع طبیعی اقلیم کوردستان، استیون شویبل، حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم را که در سال ٢٠٢٢ صادر کرد، غیرقانونی دانسته است.

دادگاه فدرال عراق در ١٥ فوریه ٢٠٢٢ با صدور حکمی، قانون نفت و گاز تصویب شده در پارلمان کوردستان را باطل اعلام و تاکید کرد که قراردادهای نفتی اقلیم که بر اساس این قانون با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده‌اند، غیرقانونی هستند.

مقامات و نهادهای رسمی اقلیم کوردستان، شدیدا به حکم دادگاه فدرال واکنش نشان دادند و ضمن محکوم کردن آن، حکم و دادگاه را بی‌اعتبار دانستند.

ب.ن