بهای ارز و طلا در بازار اقلیم کوردستان نسبت به روز قبل تغییر نکرد

یک هزار تومان با ٢٧ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۱۹ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ١٩١٠دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۸۳ هزار دینار عراق